SOŠ Na pántoch 9

Aj z vašich detí a vnukov vychováme odborníkov

 
Poskytneme vám nielen kvalitné vzdelanie, ale aj široké možnosti sebarealizácie.
Všetky informácie možnostiach štúdia na našej škole, rozvrhoch, zadelení žiakov do tried a skupín OV, ako aj školskom internáte a školskom stredisku záujmovej činnosti nájdete na našej novej stránke. 
 

Kontakt

SOŠ Na pántoch 9
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4488 3591
Mobil: ...
Fax: +421 2 4488 3591
Email: sekretariat@sos-panty.sk